Hopp til innhold

Hvem er jeg?

Hvem er vi egentlig? Ikke lett å sammenfatte, men det er noe alle burde tenke litt over 😉

Her burde jeg skrive litt om hvem jeg mener jeg er, på det indre, men det får bli senere ...

I mellomtiden får du nøye deg med det ytre:

Jeg bor i Brumunddal og er hovedsaklig pensjonert. Pusler nå litt med Smarthus-systemer og grubler på energistyring og lagring og fordeling av energi. De siste årene i arbeidslivet drev jeg egen virksomhet innenfor det feltet som samlet kalles Alternativmedisin, spesifikt Energi- eller Informasjonmedisin og utøvde både behandling og personlig veiledning. Jeg er tilhenger av begrepet Integrert Medisin, det vil si at vi bruker det beste av alt det vi vet virker, både tradisjonelle og alternative metoder. Nå skal vi ikke gå inn på hva som er tradisjonelt og hva som er alternativt...
Før det jobbet jeg med elektronikk, data og programvareutvikling for høysikkerhetsmarkedet. Samtidig med alternativmedisin har jeg på fritida drevet med utvikling av desentraliserte høysikkerhets datasystemer (Ratatoskr, AkhMenu) for ikke-kommersielle formål.

Ellers er jeg vel som de fleste når det kommer til stykket en halvstudert røver som har samlet erfaringer og kunnskap innen de feltene jeg er interessert i gjennom et, i våre forfedres målestokk, langt liv (60+) 😉

Jeg kalte meg en tid Vøleren. Men hva i all verden er en Vøler?!
Å vøle har noe med å reparere, å sette tilbake til opprinnelig tilstand, å gjøre helt igjen det som har gått i stykker. Og mye kan gå i stykker på mange måter, både ting og folk...
Vøler er en betegnelse som Audun Myskja filosoferte seg fram til som et alternativ til Healer innenfor området Informasjonsmedisin / Integrert Medisin.
Siden både ting og folk kan settes i stand, og jeg kunne jobbe med begge deler, så var det kanskje ikke så dumt å kalle seg Vøler. Selv om nesten ingen vet hva det er - prøv å søk etter det på nettet 😉

Jeg har vært utøver av Reconnective Healing, og er Godkjent Healer MDNH og var medlem i Det Norske Healerforbundet (DNH) i en del år. I 2013 ble jeg av Natural Therapies Certification Board - EU blant de første i Europa sertifisert som Certified Stress Management Specialist (CSMS) og Quantum Biofeedback Specialist (QBS). Min utdannelse innen kvantemedisin er fra The Quantum Academies i Budapest og Quantum University.

Forøvrig har jeg bakgrunn innen elektronikk og data. Var en av de første i landet med fagbrev som Serviceelektroniker. Jeg har jobbet med medisinsk elektronikk (var bl.a. med på utviklingen av Doppler ultralydapparatene PEDOF og ALFRED hos de som senere ble GE Vingmed Ultrasound) og har jobbet som laboratorieingeniør på Høgskolen i Vestfold.

Når det gjelder data og programmering er jeg stort sett selvlært i Pascal, Modula-2, FORTH, Visual Basic og RealBasic. De senere årene har jeg brukt, og bruker fortsatt, det objektorienterte  kryss-plattform utviklingsverktøyet Xojo.

Jeg har vært med på utvikling av et statlig system for økonomistyring / regnskap (SR Økonomistyring), har drevet eget firma (Arctic Data) innen utvikling av datastyrt automasjon samt høysikkerhets datakommunikasjon og alarmpresentasjon (ALREG, Al-Trygg og FAREDATA). Senere ble det firmaet solgt til Telenor Nett, senere SecuriNet AS, der jeg arbeidet inntil jeg plutselig fikk et hjerneinfarkt. Livet overtok styringa - jeg hadde ikke tatt hintene, men da ble jeg nødt til å endre på livet mitt. Etter å ha stablet meg på beina igjen ved hjelp av ulike metoder, bl.a. kvantemedisin, skaffet jeg meg formell utdannelse i det jeg egentlig var mest interessert i, og fikk via 'tilfeldighetenes spill' anledning til å overta og drive en etablert alternativmedisinsk praksis - AlmaSenteret AS. Nå er AlmaSenteret avviklet og det er den åndelig-filosofiske verdenen jeg virker mest i, men samtidig som jeg pusler med livets hvorfor-og-hvordan mysterier fusker jeg fortsatt på hobbybasis med å utvikle programvare, for egne og ikke-kommersielle formål.