Hopp til innhold

Veiledning og behandling

Jeg er egentlig pensjonert, men ønsker fortsatt å stå til rådighet for deg som ønsker forandringer som fører til et bedre liv med best mulig helse, åndelig vekst og utvidet bevissthet om tingenes sammenheng. Kanskje kan jeg hjelpe deg på veien så du kan få løst utfordringene dine.

Dersom du trenger veiledning eller hjelp med et problem, eller rett og slett trenger noen å prate med, er du velkommen til å kontakte meg.

Jeg jobber ikke ut fra symptomer og lidelser, men med hele mennesket og den bakenforliggende årsaken. Jeg tror på et samarbeid der alle terapiformer, inklusive skolemedisin, benyttes for å oppnå et best mulig liv ved hjelp av alle de midler som står til rådighet, både tradisjonelle og alternative.

Tidligere har jeg brukt de kvantemedisinske behandlingsapparatene SCIO, Indigo og Eternale, men nå klarer jeg meg uten apparater og har minst like gode resultater med healing. Vel, helt uten apparater er jeg riktignok ikke, jeg eksperimenterer litt med Spooky2 GeneratorX som er mer egnet til forskning og eksperimentering enn de dyre og lukkede apparatene som SCIO, Indigo og Eternale.

Kvantemedisinske apparater kan også brukes på avstand, og det er veldig interessant for meg som har elektronikkbakgrunn og interesse for kvantefysikk og det metafysiske å finne ut hvordan dette henger sammen og kan brukes av folk flest 😉

Nå for tida driver jeg bare med fjernhealing, for det har vist seg at det er unødvendig å reise hit for å oppnå resultater. Hvis du leser litt mer om hva slags healing jeg driver med så får du en ide om hva det dreier seg om.
Hvis du vil bestille en fjernhealing kan du gjøre det her.

Terapeutisk bakgrunn:
Registrert Godkjent Healer MDNH.
NTCB-Europe Certified Stress Management Specialist (CSMS).
NTCB-Europe Certified Quantum Biofeedback Specialist (QBS).
Utdannet Kvantemedisiner (The Quantum Academy, Quantum University).
Foundational Practitioner of Reconnective Healing™

Gjennom medlemsskapet i Det Norske Healerforbundet (DNH) er jeg dekket av en ansvarsforsikring. Healerforbundet har også et Etisk Råd som kan behandle eventuelle klager og konflikter.