Hopp til innhold

Veiledning og behandling

I min virksomhet innenfor alternativmedisin drev jeg med veiledning og behandling for dem som ønsket forandringer som kunne føre til et bedre liv med best mulig helse, åndelig vekst og utvidet bevissthet om tingenes sammenheng. Forsøkte å hjelpe til med å finne veien så hver enkelt selv ble i stand til å løse utfordringene sine.

Jeg jobbet ikke ut fra symptomer og lidelser, men med hele mennesket og den bakenforliggende årsaken. Jeg tror på et samarbeid der alle terapiformer, inklusive skolemedisin, benyttes for å oppnå et best mulig liv ved hjelp av alle de midler som står til rådighet, både tradisjonelle og alternative.

Tidligere brukte jeg de kvantemedisinske behandlingsapparatene SCIO, Indigo og Eternale og behandlet folk som kom til meg. Men noen ganger var det vanskelig å få til et fysisk møte, og siden kvantemedisinske apparater også kan brukes på avstand ble det prøvet ut. Det viste seg da merkelig nok at resultatene faktisk ble bedre med fjernbehandlinger. Det er her koblingen til healing kommer inn i bildet. Det er veldig interessant for meg som har elektronikkbakgrunn og interesse for kvantefysikk og det metafysiske å finne ut hvordan dette henger sammen og kan brukes av folk flest 😉

Etter hvert viste det seg at det gikk an å klare seg helt uten apparater og oppnå minst like gode resultater med healing. Til slutt ble apparatene solgt og jeg drev bare med fjernhealing, for det har vist seg at det er unødvendig for folk å reise hit for å oppnå resultater. Til syvende og sist er det utøveren og hans intensjon og tilnærming til problemet som fører til endring, ikke apparatene i seg selv.

Nysgjerrigheten på hvordan ting henger sammen er der fortsatt, så jeg har skaffet meg et annet apparat som jeg kan eksperimentere med. Det er en Spooky2 GeneratorX. Den er i grunnen samme elektronikken som i de mye dyrere og lukkede apparatene som SCIO, Indigo og Eternale, men den er mye mer egnet til  forskning og eksperimentering.

Nå for tida har jeg nok å drive med innen hus og hjem og familie og har egentlig slutta med behandlinger. Men hvis du har veldig behov for det kan du be om en fjernhealing på visse vilkår: Det koster ingenting, du behøver ikke fortelle hva problemet er, og du får ingen tilbakemelding. Virker det så merker du det 😉
Hvis det er aktuelt så kontakt meg.

Terapeutisk bakgrunn:
Registrert Godkjent Healer MDNH.
NTCB-Europe Certified Stress Management Specialist (CSMS).
NTCB-Europe Certified Quantum Biofeedback Specialist (QBS).
Utdannet Kvantemedisiner (The Quantum Academy, Quantum University).
Foundational Practitioner of Reconnective Healing™